Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

Wybrane odległości drogowe z Wrocławia

Dane za 2003 rok

TABL. 4. WYBRANE ODLEGŁOŚCI DROGOWE Z WROCŁAWIA
SELECTED ROAD DISTANCES FROM WROCŁAW

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Miejscowość
Locality

Odległośćaw km
Distancea in km

Do przejść granicznych na:

 

 

To border crossing in:

 

 

wschodzie..........................

Medyka

530

theeast

 

 

zachodzie............................

Zgorzelec

160

thewest

 

 

południu...............................

Kudowa Zdrój

130

the south

 

 

północy................................

Świnoujście

460

the north

 

 

Do stolic:

 

 

To capitals:

 

 

Warszawa..........................

x

340

Berlin...................................

x

340

Praga...................................

x

270

Bratysława..........................

x

400

Wiedeń................................

x

420

Do portów morskich:

 

 

To seaports:

 

 

Amsterdam..........................

x

1100

Brema..................................

x

740

Hamburg..............................

x

630

Rostock...............................

x

580

Gdańsk................................

x

450

Szczecin.............................

x

370

a Dane przybliżone.
a Approximated data.

« powrót


Urząd Statystyczny we Wrocławiu
50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60, e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS