Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

FORMULARZE

On
line

Off
line

PDF

Symbol
formularza

Nazwa
formularza

Rok
PBSSP

Symb.
bad. z
PBSSP

Często-
tliwość

Wpływ zgodnie
z PBSSP

Od

Do

RF-02

Sprawozdanie o stanie
należności i zobowiązań

2014

1.65.21

kwartał

do 30. dnia po kwartale
z danymi na koniec
I, II, III kwartału 2014 r.
i do 20 lutego 2014 r.
z danymi za rok 2014

16-04-2014
17-07-2014
17-10-2014
09-02-2015

30-04-2014
30-07-2014
30-10-2014
20-02-2015

SG-01

Statystyka gminy:
leśnictwo i ochrona
środowiska 

2013

1.01.03
1.01.07

1 raz
w roku

raz w roku
do 20 lutego 2014 r.
za rok 2013

07-02-2014

20-02-2014

SG-01

Statystyka gminy:
środki trwałe

2013

1.66.01

1 raz
w roku

raz w roku
do 17 lutego 2014 r.
z danymi za rok 2013

04-02-2014

17-02-2014

SG-01

Statystyka gminy:
gospodarka mieszkaniowa
i komunalna

2013

1.26.01

1 raz
w roku

raz w roku
do 20 lutego 2014 r.
z danymi za rok 2013

07-02-2014

20-02-2014

SG-01

Statystyka gminy:
samorząd i transport

2013

1.48.01
1.48.02
1.02.02
1.02.03

1 raz
w roku

raz w roku
do 21 lutego 2014 r.,
z danymi za rok 2013

10-02-2014

21-02-2014

zał. do
SG-01

Załącznik do sprawozdania
SG-01
Statystyka gminy:
gospodarka mieszkaniowa
i komunalna

2013

1.26.08

1 raz
w roku

raz w roku
do 15 kwietnia 2014 r.
za rok 2013

02-04-2014

15-04-2014

ST-P

Statystyka powiatu: 
samorząd i transport

2013

1.48.02
1.02.02

1 raz
w roku

raz w roku
do 21 lutego 2014 r.
z danymi za rok 2013

10-02-2014

21-02-2014

 

ST-W

Statystyka województwa:
samorząd

2013

1.02.02
1.48.02

1 raz
w roku

raz w roku
do 21 lutego 2014 r.
z danymi za rok 2013

10-02-2014

21-02-2014

Lista osób do kontaktu w sprawie sprawozdań:
http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/spr/spr_wroclaw_SG-01_cz1.pdf
http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/spr/spr_wroclaw_SG-01_cz2.pdf
http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/spr/spr_wroclaw_SG-01_cz3.xls
http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/spr/spr_wroclaw_SG-01_cz4.pdf
http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/spr/spr_wroclaw_ST-P_ST-W.pdf
http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/spr/spr_wroclaw_RF-02.htm

Lista osób do kontaktu w razie problemów z logowaniem, odzyskaniem hasła, instalacją certyfikatu itp.:
http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/el_dolnoslaskie.htm

Lista osób do kontaktu w razie problemów z aktywacją konta na Portalu Sprawozdawczym :
http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/ak_dolnoslaskie.htm

 

« powrót


Urząd Statystyczny we Wrocławiu
50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60, e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS