Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

E-STATYSTYKA

Metody składania sprawozdań

Podmioty sprawozdawcze zostały od 1 stycznia 2009 r. zobowiązane do przekazywania danych (sprawozdań statystycznych) drogą elektroniczną przez Portal Sprawozdawczy na podstawie wprowadzanych corocznie rozporządzeniem Rady Ministrów programów badań statystycznych statystyki publicznej:

 http://www.stat.gov.pl/bip/389_109_PLK_HTML.htm

Dla podmiotów sprawozdawczych o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych statystycznych w formie papierowej po przesłaniu do urzędu statystycznego, wskazanego w programie badań statystycznych, informacji o wyborze tej formy.
Sprawozdania można składać poprzez Portal Sprawozdawczy (formularz on-line):

http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm

oraz w z wykorzystaniem formularza off-line, udostępnionego na stronie internetowej:

http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm

i na płytach CD, które można otrzymać we wszystkich urzędach statystycznych na terenie kraju.

Aplikacja off-line umożliwia sporządzanie sprawozdań na własnym komputerze, bez konieczności bezpośredniego połączenia z Internetem, a następnie wysyłanie ich drogą elektroniczną do statystyki publicznej. Można w tym celu skorzystać z komputerów udostępnionych dla klientów w informatoriach urzędów statystycznych.

Dla podmiotów, które aktywowały konto w Portalu Sprawozdawczym, każdorazowo, przed terminem złożenia sprawozdania, wysyłana jest informacja przypominająca o obowiązku przekazania danych.

Informacji w sprawie Portalu Sprawozdawczego udzielają:

Barbara Szyszło (71) 371-64-03   b.szyszlo@stat.gov.pl
Artur Pakos (71) 371-64-04
Elżbieta Pieniakowska (71) 371-64-40
Bożena Dryl (71) 371-64-13

« powrót


Urząd Statystyczny we Wrocławiu
50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60, e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS