Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

Od 1 stycznia 2009 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz.1293), wprowadzono do stosowania w statystce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU).
Jej przyjęcie było związane z wprowadzeniem w 2008 r. przez Parlament Europejski i Radę nowej klasyfikacji statystycznej produktów według działalności (CPA) (Dz. Urzędowy UE z 2008 r., L 145).
Nowa klasyfikacja uwzględnia rozwój gospodarki, jaki nastąpił w ostatnich latach oraz zmiany, które zostały wprowadzone w klasyfikacjach ściśle z nią powiązanych, tj.: klasyfikacjach działalności gospodarczej (NACE Rev. 2 i PKD 2007) oraz Centralnej Klasyfikacji Produktów CPC Rev.2 (klasyfikacja ONZ).
Więcej informacji na stronie: http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkwiu_08/

W ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej do dnia 31 grudnia 2009 r. nową klasyfikację stosuje się równolegle z PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844, z 2005 r. Nr 90, poz. 760, z 2006 r. Nr 245, poz. 1780 oraz z 2007 r. Nr 243, poz. 1785).

Do celów:

  • opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
  • opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej,
  • poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju

do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.).

Informacje w zakresie podstawowych standardów klasyfikacyjnych (w tym PKWiU), na wniosek zainteresowanych podmiotów z terenu całego kraju, wydaje Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi. Więcej informacji na stronie: http://www.stat.gov.pl/lodz/223_PLK_HTML.htm

Przykładowe interpretacje z zakresu wyrobów i usług w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym samodzielnego zaklasyfikowania wyrobów i usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2004) znajdują się na stronie:
http://www.stat.gov.pl/gus/3919_PLK_HTML.htm

« powrót


Urząd Statystyczny we Wrocławiu
50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60, e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS