Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010.
Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim

PDF:Pobierz (3693,51 KB)
ZIP:Pobierz (262,10 KB)

Formy publikacji:

-książka:cena - 20 złobjętość - 312 str.
-CD: cena - 15 zł
-dostępna w internecie
Częstotliwość: wydanie jednorazowe
Wersja językowa: polska
Data publikacji: 2012-11-15

Opis:
Urząd Statystyczny w Warszawie przekazuje Państwu publikację  „Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim” zawierającą wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Spis został przeprowadzony w dniach 1 września – 31 października 2010 r.

PSR 2010 był pierwszym spisem przeprowadzonym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Spełniał potrzeby informacyjne zarówno odbiorców krajowych, jak i wymagania unijne w zakresie pełnego badania struktury gospodarstw rolnych.

W skład opracowania wchodzą uwagi metodyczne, część analityczna i część tabelaryczna. Uwagi metodyczne opisują cel i zakres tematyczny spisu, zawierają podstawowe definicje i pojęcia oraz schematy losowania próby. W części analitycznej przedstawione zostały zagadnienia charakteryzujące gospodarstwa rolne według wybranych kryteriów oraz zmiany, jakie miały miejsce od poprzedniego spisu rolnego przeprowadzonego w 2002 r. W części tabelarycznej zamieszczono szeroki zakres danych liczbowych dla województwa mazowieckiego oraz jego podregionów i powiatów. Całość publikacji została wzbogacona wykresami i mapkami prezentującymi wybrane zjawiska występujące na terenie województwa mazowieckiego.

« powrót


Urząd Statystyczny w Warszawie
02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21, tel. 22 464 20 00, fax 22 846 76 67,  e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS