Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

FORMULARZE

Wzory formularzy obowiązujących w roku 2014 (sprawozdanie F-01/I-01 w roku 2014 oraz sprawozdania roczne za 2013 rok)

On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe 2014 1.61.01 kwartał/
półrocze
do 20. dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, II kwartału i do 10 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 (liczba pracujących ≥ 50); dwa razy w roku: do 20. dnia po półroczu z danymi za I półrocze i do 10 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 (liczba pracujących 10-49) 04-04-2014
09-07-2014
07-10-2014
20-01-2015
22-04-2014
21-07-2014
20-10-2014
10-02-2015
GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw 2013 1.61.12 1 raz w roku raz w roku do 31 lipca 2014 r. z danymi za rok 2013 02-06-2014 31-07-2014
KZ Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym 2013 1.61.15 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013 13-03-2014 30-04-2014
KZZ Sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady 2013 1.61.16 1 raz w roku raz w roku do 30 września 2014 r. z danymi za rok 2013 09-09-2014 30-09-2014
SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa

Załącznik do objaśnień do sprawozdawczości zatrudnienia wynagrodzeń - składniki wynagrodzeń w pdf
2013 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013 13-03-2014 30-04-2014

« powrót


Urząd Statystyczny w Warszawie
02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21, tel. 22 464 20 00, fax 22 846 76 67,  e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS