Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

REGON - KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Rejestracja prowadzona jest: w Wydziale Rejestrów i Realizacji Badań, parter, pok. 1, tel. 17 853 52 10, 17 853 52 19
w. 151, 153
    poniedziałek:  730 - 1800
    wtorek- piątek:  730 - 1530

oraz Oddziałach: w Krośnie, w Przemyślu i w Tarnobrzegu.

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, REGON, został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).

Szczegółowe zasady prowadzenia i aktualizacji rejestru określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 69, poz. 763 z późn. zm.).

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych.

Szczegółowe informacje dostępne na stronach GUS:


Druki wniosków RG i wzory pomocne przy ich wypełnieniu są dostępne w siedzibie urzędu i oddziałów.
Można je uzyskać również klikając tutaj: RG-1, Zał. do RG-1, RG-2. (pliki pdf)

Informacje zawarte w rejestrze REGON o podmiotach zarejestrowanych na terenie woj. podkarpackiego mogą być udostępnione odpłatnie wszystkim zainteresowanym, na pisemne zlecenie.
Na stronie GUS: Zasady udostępniania danych z rejestru - znajdują się informacje o zasadach płatnego
i bezpłatnego udostępniania danych.

Zamówienia należy składać pocztą, faxem nr 17 853 51 57 lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu.

« powrót


Urząd Statystyczny w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10, tel. 17 853 52 10, 17 853 52 19, fax 17 853 51 57
e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS