Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

Województwo wielkopolskie. Podregiony - powiaty - gminy 2013

PDF:Pobierz (8126,15 KB)
ZIP:Pobierz (854,05 KB)

Formy publikacji:

-książka:cena - 30,00 złobjętość - 559 str.
-CD: cena - 18,00 zł
-dostępna w internecie
Częstotliwość: roczna
Wersja językowa: polsko-angielska
Data publikacji: 2014-01-27
Przekroje:podregiony, powiaty, miasta na prawach powiatu, gminy

Opis:
Publikacja Województwo Wielkopolskie. Podregiony – Powiaty – Gminy jest wydawana od kilkunastu już lat jako dopełnienie Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego. Ukazując się równolegle z Rocznikiem, opracowanie to pozwala nakreślić aktualny obraz województwa wielkopolskiego postrzeganego przez pryzmat sytuacji społeczno-gospodarczej jednostek terytorialnych tworzących jego strukturę. W tegorocznej edycji liczbowy opis wielkopolskich gmin, powiatów i podregionów dotyczy roku 2012.

Pod względem zawartości merytorycznej publikacja Województwo Wielkopolskie 2013. Podregiony – Powiaty – Gminy jest podobna do poprzednich edycji. Konstrukcja tegorocznego wydania stanowi natomiast owoc prac standaryzacyjnych prowadzonych nad rocznikami. Próba uspójnienia tych publikacji dotyczyła m.in. ujednolicenia nazw działów i tytułów tablic, aktualizacji informacji zawartych w notkach i przypisach, wprowadzenia jednolitego wykazu zmiennych, zakresu i sposobu prezentowanych danych oraz stosowanych przekrojów terytorialnych, a także doprecyzowania stosowanej terminologii.

Publikację Województwo Wielkopolskie 2013. Podregiony – Powiaty – Gminy otwierają tablice przeglądowe prezentujące wybrane dane o województwie w przekroju czasowym 2000, 2005–2012, a także dostarczające informacji o pozycji powiatów i podregionów w województwie w latach 2005 i 2012. Zasadniczą część opracowania stanowią pogrupowane tematycznie tablice dziedzinowe zestawiające za rok 2012 wyniki dostępne na możliwie naj- niższym poziomie przekroju terytorialnego. Uwagi ogólne, inaczej niż w poprzednich wydaniach, a podobnie jak w Roczniku Statystycznym Województwa Wielkopolskiego 2013, poprzedzają bezpośrednio każdą grupę tablic tematycznych.

Przekazując Państwu przygotowaną w nowym układzie publikację Województwo Wielkopolskie 2013. Podregiony – Powiaty – Gminy, wierzę, że zaspokoi ona oczekiwania czytelników, stając się – jak co roku – źródłem informacji o wewnętrznym zróżnicowaniu wojewódz- twa wielkopolskiego oraz o sytuacji społeczno-gospodarczej gmin i powiatów tworzących jego strukturę.

Archiwum publikacji

« powrót


Urząd Statystyczny w Poznaniu
60-624 Poznań, ul. Wojska Polskiego 27/29, tel. 61 279 82 00, fax 61 279 81 00, 61 279 83 60    
e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2014 GUS