Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

 MISJA

 ZADANIA

 DZIAŁALNOŚĆ

 DANE

 FORMULARZE

 LINKI

 KONTAKT

 On line

 Off line

 PDF

 Symbol formularza

 Nazwa formularza

 Rok
PBSSP

 Symb. bad. z
PBSSP

 Często-
tliwość

 Wpływ zgodnie z PBSSP

Termin udostępnienia formularza elektronicznego w PS 

Lista osób do kontaktu 

M-01
Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych

2013

1.26.01

co 2 lata

do 31 marca 2014 r. z danymi za rok 2013

10-03-2014 -
31-03-2014

 M-01

M-06
Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych

2013

1.26.06

rok

raz w roku do 2 lutego 2014 r. za rok 2013

20-01-2014 -
03-02-2014

 M-06

M-09
Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych

2013

1.26.08

rok

raz w roku do 20 lutego 2014 r. za rok 2013

07-02-2014 -
20-02-2014

 M-09

      Obrót nieruchomościami 

2014

1.26.04 

cztery razy
w roku

cztery razy w roku:

do 31 maja 2014 r. z danymi za I kwartał 2014 r.,

do 31 sierpnia 2014 r. z danymi za I półrocze 2014 r.,do 30 listopada 2014 r. z danymi za III kwartał 2014 r.,do 28 lutego 2015 r. z danymi za II półrocze 2014 r.

Obrót nieruchomościami

Badanie rynku nieruchomości (liczby i wartości transakcji, według rodzajów nieruchomości) - dane pozyskiwane administracyjnie z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.

« powrót


Urząd Statystyczny w Lublinie
20-068 Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 48, tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61, e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS