Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

Badania

 

Specjalizacją ośrodka jest przeprowadzanie badań z zakresu:   

  • zasobów mieszkaniowych – sprawozdanie M-01 (ilości zasobów według form własności, wyposażenia mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne, prywatyzacji zasobów mieszkaniowych, zaległości w opłatach za mieszkania, eksmisjach z lokali mieszkalnych, ilości przeprowadzonych remontów i modernizacji mieszkań) kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych – sprawozdanie M-03,
  • rynku nieruchomości (liczby i wartości transakcji, według rodzajów nieruchomości) dane pozyskiwane z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości,
  • gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej – sprawozdanie M-06 (długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zużyciu wody oraz kierunkach rozdysponowania wody)
  • gospodarki odpadami komunalnymi – sprawozdanie M-09 (ilość zebranych i wytworzonych odpadów komunalnych, odpady zebrane selektywnie, sposobach unieszkodliwiania odpadów komunalnych, liczbie składowisk).

 

« powrót


Urząd Statystyczny w Lublinie
20-068 Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 48, tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61, e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS