Główny Urząd Statystyczny

AKTUALNOŚCI

Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

więcej >>


Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2013 r.

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące popytu na pracę w województwie łódzkim w 2013 r.

więcej >>


Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2013 roku.

więcej >>


Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (luty 2014 r.)

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w lutym 2014 r.
więcej >>

Koniunktura gospodarcza w marcu 2014 r.

Informacja sygnalna prezentuje opinie formułowane przez jednostki których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.

więcej >>


Wyniki konkursu
wyniki konkursuPOBIERZ PUBLIKACJĘ

publikacja w języku Braille’a


STATYSTYKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGOWięcej »


NOWOŚCI WYDAWNICZE

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2013 R.

Objętość - 402 stron
Cena 1 egz. - 25,00 zł
Cena CD - 15,00 zł

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 2013. PODREGIONY, POWIATY, GMINY

Objętość - 356 stron
Cena 1 egz. - 25,00 zł
Cena CD - 15,00 zł

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

MIESZKANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Objętość - 387 stron
Cena 1 egz.- 20,00 zł
Cena CD - 15,00 PLN

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

Zamieszkane budynki w województwie łódzkim. Narodowy Spis Powszechyny Ludności i Mieszkań 2011
Objętość - 165 stron
Cena 1 egz. - 20,00 zł
Cena CD - 15,00 zł

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2010-2012

Objętość - 81 stron
Cena 1 egz. - 18,00 zł

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. STAN I STRUKTURA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA - NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

Objętość - 322 strony
Cena 1 egz. - 20,00 zł
Cena CD - 15,00 zł

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

PSR 2010. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM.

Objętość - 226 stron
Cena 1 egz. - 20,00 zł
Cena CD - 15,00 zł

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji  

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA ŁODZI IV KWARTAŁ 2013 R.

Objętość - 75 stron
Cena 1 egz. -12,00 zł

 
 

DANE O WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

ludność (stan w dniu 30 września 2013 r. ) 
2 515 939 osób

przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (luty 2014) 
311,5 tys. osób

przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (luty 2014) 
3386,91 zł

bezrobotni zarejestrowani (luty 2014) 
158,9 tys. osób

stopa bezrobocia (luty 2014) 
14,6 %

mieszkania oddane do użytkowania (luty 2014) 
678

podmioty gospodarki narodowej (luty 2014)
237,6 tys.


Urząd Statystyczny w Łodzi
93-176 Łódź, ul. Suwalska 29, tel. 42 683 91 00, 683 91 01, fax 42 684 48 46,  e-mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS