Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

 

On line

Off line

PDF

Symbol formularza

Nazwa formularza

Symbol badania z PBSSP (rok) 

Często-
tliwość

Wpływ zgodnie z PBSSP 

Od

Do

 

 K-01

Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej

1.28.01(2013) rok

raz w roku do 21 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

08-01-2014 21-01-2014

 

 K-02

Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej

1.28.01(2013) rok

raz w roku do 21 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

08-01-2014 21-01-2014

 

 K-03

Sprawozdanie biblioteki

1.28.01(2013) rok

raz w roku do 10 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013

27-01-2014 10-02-2014

 

 K-05

Sprawozdanie z działalności wystawienniczej

1.28.01(2013) rok

raz w roku do 21 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

08-01-2014 21-01-2014

 K-06

Sprawozdanie z produkcji i usług filmowych

1.28.02(2013)

rok

raz w roku do 10 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013

28-01-2014

10-02-2014

 

 K-07 Sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy 1.28.01(2013) rok raz w roku do 17 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013  04-02-2014 17-02-2014

 

 K-08 Sprawozdanie kina

1.28.02(2013)

rok

raz w roku do 21 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

08-01-2014

21-01-2014

 

 K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych 1.28.08(2013) rok raz w roku do 17 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013 04-02-2014 17-02-2014

 

 
 

 

 

 F-01/dk

Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury  1.28.10(2014) kwartał   do 30 dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III, IV kwartału 2014 16-04-2014
17-07-2014
17-10-2014
19-01-2015
30-04-2014
30-07-2014
30-10-2014
30-01-2015

 

 F-02/dk

Sprawozdanie o finansach instytucji kultury

1.61.05(2013)

rok

raz w roku do 31 marca 2014 r. za rok 2013

18-03-2014

30-03-2014

Ośrodek Statystyki Kultury
31 - 223 Kraków, ul.Kazimierza Wyki 3,
tel.: 12 36 10 211; fax.: 12 36 10 192,
e-mail: sk@stat.gov.pl

« powrót


Urząd Statystyczny w Krakowie
31 - 223 Kraków, ul.Kazimierza Wyki 3,
Centrala 12 415 60 11,  fax 12 36 10 192, e-mail: SekretariatUSKRK@stat.gov.pl, kom. 695 255 521
Copyright © 1995-2013 GUS