Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

REGON - KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Rejestracja prowadzona jest: w Wydziale Rejestrów, parter
poniedziałek: 700 - 1800
wtorek - piątek: 700 - 1500

telefony do kontaktu: 12 36-10-169,  12 36-10-171, 12 36-10-172

oraz Oddziałach: w Tarnowie, Nowym SączuZakopanem oraz w Chrzanowie. Każdy podmiot gospodarki narodowej ma obowiązek zgłosić do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON wniosek (o nadanie numeru identyfikacyjnego, dokonanie zmian w opisie cech już zarejestrowanego podmiotu lub o skreślenie numeru z rejestru) stosownie do sytuacji faktycznej i prawnej, w jakiej się znajduje. Wniosek taki powinien być złożony w urzędzie statystycznym lub jego oddziale w województwie, na terenie którego podmiot ma swoją siedzibę (w wypadku osób fizycznych, w Urzędzie Statystycznym na terenie którego osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania).
Zgłoszenie o wpis nowego podmiotu lub o zmianę cech już zarejestrowanych podmiotów polega na wypełnieniu wniosku RG-1; skreślenie podmiotu z rejestru dokonuje się poprzez wypełnienie wniosku
RG-2. Obowiązuje zasada zgłoszenia odpowiedniego wniosku w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie z rejestru (art. 42, ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej; Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami).

Szczegółowe informacje dostępne na stronach GUS:

Druki wniosków RG i wzory pomocne przy ich wypełnieniu są dostępne w siedzibie urzędu i oddziałów.
Można je uzyskać również klikając tutaj: RG-1, Zał. do RG-1, RG-2. (pliki pdf)

Informacje zawarte w rejestrze REGON o podmiotach zarejestrowanych na terenie woj. małopolskiego mogą być udostępnione odpłatnie wszystkim zainteresowanym, na pisemne zlecenie.
Na stronie GUS: Zasady udostępniania danych z rejestru - znajdują się informacje o zasadach płatnego
i bezpłatnego udostępniania danych.

Zamówienia należy składać pocztą, faxem nr 12 36 10 192 lub bezpośrednio w Urzędzie.

« powrót


Urząd Statystyczny w Krakowie
31 - 223 Kraków, ul.Kazimierza Wyki 3,
Centrala 12 415 60 11,  fax 12 36 10 192, e-mail: SekretariatUSKRK@stat.gov.pl, kom. 695 255 521
Copyright © 1995-2013 GUS