Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

Ośrodek Statystyki Rynku Finansowego

          ZADANIA          DANE          FORMULARZE         LINKI         KONTAKT

FORMULARZE

On line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Symbol badania z PBSSP (rok) Czesto-
tliwosc
Wplyw zgodnie z PBSSP Terminy udostepnienia formularza elektronicznego w PS lista osób do kontaktu
F-02
Statystyczne sprawozdanie finansowe
1.61.05(2013) rok
raz w roku do 30 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013
13-03-2014
30-04-2014
F-02
F-03
Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych
1.66.01(2013) rok
raz w roku do 17 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013
04-02-2014
17-02-2014
F-03
FKT
Sprawozdanie dotyczące działalności faktoringowej
1.62.12(2013) rok
raz w roku 90 dni po zakończeniu roku z danymi za rok 2013
11-03-2014
31-03-2014
FKT 
I-01
Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe
1.66.02(2014) kwartał
do 20 dnia po kwartale z danymi od początku roku do końca I, II i III kwartału i do 10 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014
08-04-2014
22-04-2014
08-07-2014
21-07-2014
06-10-2014
20-10-2014
21-01-2015
10-02-2015
I-01
IF
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
1.61.13 (2013) rok
do 30 lipca 2014 r. z danymi za rok 2013
01-07-2014
30-07-2014
IF 
KZ
Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym
1.42.03 (2013) rok
raz w roku do 30 kwietnia 2014 r. z danymi za rok 2013
13-03-2014
30-04-2014
KZ 

PK
Sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych
1.62.11(2013) rok
raz w roku 90 dni po zakończeniu roku z danymi za rok 2013
11-03-2014
31-03-2014
PK 
P-LS
Sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej
1.62.13(2013) rok
raz w roku 90 dni po zakończeniu roku z danymi za rok 2013
11-03-2014
31-03-2014
P-LS 
RF-01
Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
1.67.15(2014) kwartał
do 30 dnia po kwartale z danymi na koniec I, II, III kwartału i do 20 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014
17-04-2014
30-04-2014
17-07-2014
30-07-2014
17-10-2014
30-10-2014
05-02-2015
20-02-2015
RF-01
     
TFI
Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych
1.62.16(2014) półrocze
raz w półroczu, 30 dni po zakończeniu I półrocza i 90 dni po zakończeniu II półrocza z danymi za rok 2014
14-07-2014
30-07-2014
16-03-2015
31-03-2015
TFI

lista osób do kontaktu w razie problemów ze sprawozdawczością elektroniczną

Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Przewodnik po sprawozdawczości elektronicznej (plik w formacie PDF)

« powrót


Urząd Statystyczny w Katowicach
40-158 Katowice, ul. Owocowa 3, tel. 32 779 12 00, fax 32 779 13 00, 32 258 51 55,  e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS