Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

REGON - KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ

Rejestracja prowadzona jest: w Wydziale Organizacji i Rejestrów,

pok. 012 - przyjmowanie wniosków RG-1, RG-2
tel. 32 779 12 44, 32 779 12 45, 32 779 12 35, 32 779 12 29
fax 32 779 12 49, e-mail: RegonKce@stat.gov.pl

poniedziałek:    700 - 1800 
wtorek- piątek: 700 - 1500

oraz Oddziałach: w Bielsku-Białej, Bytomiu, CzęstochowieRybniku i Sosnowcu

Szczegółowe informacje dostępne na stronach GUS:

Druki wniosków RG i wzory pomocne przy ich wypełnieniu są dostępne w siedzibie urzędu i oddziałów.
Można je uzyskać również klikając tutaj: RG-1, Zał. do RG-1, RG-2. (pliki pdf)

Informacje zawarte w rejestrze REGON o podmiotach zarejestrowanych na terenie woj. śląskiego mogą być udostępnione odpłatnie wszystkim zainteresowanym, na pisemne zlecenie.
Na stronie GUS: Zasady udostępniania danych z rejestru - znajdują się informacje o zasadach płatnego
i bezpłatnego udostępniania danych.

Zamówienia należy składać pocztą, faxem nr 32 779 13 00, pocztą e-mail SekretariatUsKce@stat.gov.pl
lub bezpośrednio w kancelarii Urzędu.

Znając numer REGON lub NIP podmiotu można sprawdzić dane firmy na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/

 

« powrót


Urząd Statystyczny w Katowicach
40-158 Katowice, ul. Owocowa 3, tel. 32 779 12 00, fax 32 779 13 00, 32 258 51 55,  e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS