GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

ZOBACZ TAKŻE:


PSR 2010

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Obszary wiejskie - Powszechny Spis Rolny 2010
Publikcaja
2013-03-05

2
Powszechny Spis Rolny 2010 - Środki produkcji w rolnictwie
Publikacja
2012-01-18

3
Powszechny Spis Rolny 2010 - Pracujący w gospodarstwach rolnych
Publikacja
2013-01-18

4
Powszechny Spis Rolny 2010 - Uprawy rolne i wybrane elemanty metod produkcji roślinnej
Publikacja
2012-01-18

5
Powszechny Spis Rolny 2010 - Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej
Publikacja
2012-01-13

6
Powszechny Spis Rolny 2010 - Użytkowanie gruntów
Publikacja
2011-11-30

7
Powszechny Spis Rolny 2010 - Uprawy ogrodnicze
Publikacja
2012-04-02

8
Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010
Publikacja
2013-08-12

9
Powszechny Spis Rolny 2010 - Raport z wyników
Publikacja
2011-07-26

10
Powszechny Spis Rolny 2010 - Informacja o wstępnych wynikach
Notatka, Tablice
2011-07-01

11
Powszechny Spis Rolny 2010 - Zrównoważenie polskiego rolnictwa
Publikacja
2013-08-26

12
Powszechny Spis Rolny 2010 - Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR
Publikacja
2013-10-04

13
Powszechny Spis Rolny 2010 - Rolnictwo na obszarach specyficznych
Publikacja
2013-10-24


Rolnictwo

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Rocznik statystyczny rolnictwa 2013
Publikacja
2014-02-27

2
Obszary wiejskie w Polsce
Publikacja - 2010 r.
2011-05-17

3
Rolnictwo w 2012 r.
Publikacja
2013-07-05

4
Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 r.
Publikacja
2010-03-19

5
Charakterystyka gospodarstw rolnych
Publikacja - 2010 r.
2012-08-30

6
Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2012/2013
Publikacja
2014-03-03

7
Skup i ceny produktów rolnych
Publikacja - 2012 r.
2013-06-27

8
Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów
Publikacja - 2013 r.
2014-03-17

9
Ewolucja gospodarstw rolnych w latach 1996-2002
Notatka
2004-01-30

10
Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych
Informacja sygnalna
2014-02-28

11
Unijne badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)
Notatka
2013-05-29


Produkcja zwierzęca, Zwierzęta gospodarskie

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Metodyka szacowania fizycznych rozmiarów produkcji zwierzęcej
Publikacja
2008-12-30

2
Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej
Publikacja - 2012 r.
2013-09-03

3
Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej
Notatka - 2012 r.
2013-09-03

4
Pogłowie trzody chlewnej
2014-01-30

5
Pogłowie bydła i owiec
2014-01-30

6
Zwierzęta gospodarskie
Publikacja - 2012 r.
2013-06-13


Uprawy rolne i ogrodnicze

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2012 r.
2013-12-20

2
Wstępna ocena przezimowania upraw ozimych
2013-04-30

3
Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2013 r.
(Informacja sygnalna)
2013-07-29

4
Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych.
2013-09-24

5
Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych
(rok 2013)
2013-12-19

6
Wyniki produkcji roślinnej
w 2012 r.
2013-05-09

7
Produkcja ogrodnicza. Badanie warzyw gruntowych
2007-06-29

8
Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów.
(informacja sygnalna)
2013-10-31

9
Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych
(rok 2012)
2013-05-09

10
Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych
(rok 2013)
2013-05-29


Leśnictwo

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Leśnictwo 2013
2013-12-02

 

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS