GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

ZOBACZ TAKŻE:


 


Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA 2010)

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
2014-01-17

2
Podręcznik dotyczący różnic pomiędzy ESA 95 a ESA 2010
2014-01-17

3
Rachunki narodowe i statystyka finansów publicznych. Kierunki rozwoju
Rachunki narodowe i statystyka finansów publicznych. Kierunki rozwoju
2014-01-17

4
Dokumenty związane z wdrożeniem ESA 2010 na stronie Eurostatu (tylko w wersji angielskiej)
2014-01-17


Kwartalne rachunki narodowe

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2012-2013
2014-04-16

2
Szybki szacunek produktu krajowego brutto
za IV kwartał 2013 r.
2014-02-14

3
Niefinansowe rachunki kwartalne według sektorów instytucjonalnych w latach 2005 - 2013, ceny bieżące.
2013-12-31

4
Wstępny szacunek produktu krajowego brutto
(IV kwartał 2013 r.)
2014-02-28

5
Skorygowane kwartalne szacunki produktu krajowego brutto za 2012 r. oraz za I i II kwartał 2013 r.
2013-10-21

6
Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto - zasady metodologiczne
2010-10-21

7
Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2007-2011
2014-01-17

8
Informacja GUS o metodologii szacunków kwartalnych produktu krajowego brutto
2005-06-14


Roczne rachunki narodowe

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
System rachunków narodowych ESA2010
2014-01-16

2
Produkt krajowy brutto w 2013 r. - Szacunek wstępny
2014-01-30

3
Informacja GUS w sprawie skorygowanego szacunku wartości produktu krajowego brutto za lata 2012 i 2013
2014-04-04

4
Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych
2013-07-26

5
Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2005-2007
2011-02-03

6
Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2005 r.
2009-07-02

7
Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych
(rok 2005)
2009-11-12

8
Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań
2008-05-13

9
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
2013-11-22


Rachunki regionalne

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2011 r.
2013-10-31

2
Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne (notatka informacyjna)
w 2010 roku
2012-11-30

3
Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2000-2010
(notatka informacyjna)
2012-12-06

4
Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2012 r. (opracowanie eksperymentalne)
Notatka informacyjna
2014-01-30


Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych
(w 2013 r.)
2014-04-16

2
Procedura nadmiernego deficytu (EDP) - skonsolidowany wykaz źródeł i metod
2013-04-22

3
Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
wydanie jednorazowe
2010-04-07

4
Mienie gmin i powiatów w latach 2009-2011
(lata 2009-2011)
2013-03-15

5
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2012
(2012 r.)
2013-10-30

 

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS