GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

ZOBACZ TAKŻE:


Praca

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Rocznik Statystyczny Pracy 2012
2014-02-12

2
Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r.
2012-07-26

3
Pracujący w gospodarce narodowej
Rok 2012
2013-11-19

4
Kwartalna informacja o rynku pracy
(IV kwartał 2013 r.)
2014-02-28

5
Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 r.
2011-11-25

6
Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy
(rok 2011)
2013-06-04

7
Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r.
2013-01-25

8
Koszty pracy w gospodarce narodowej
(Rok 2012)
2013-11-26

9
Dojazdy do pracy w Polsce
2011-01-27

10
Dojazdy do pracy w Polsce
2014-03-21

11
Dojazdy do pracy w 2010 r. na podstawie BAEL
(monitoring rynku pracy)
2011-12-22

12
Monitoring rynku pracy
Notatka
2014-01-14


Bezrobocie. Stopa bezrobocia

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce
(luty 2014)
2014-03-25

2
Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów
(Stan na koniec lutego 2014)
2014-03-25

3
Bezrobocie rejestrowane
Publikacja, I-IV kwartał 2013 r.
2014-04-07

4
Stopa bezrobocia w latach 1990-2014


Zatrudnienie. Wynagrodzenie

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej
I-III kwartał 2013 r.
2013-12-31

2
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w latach 1950-2013

3
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
Wyniki wstępne - marzec 2014 r.
2014-04-16

4
Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 r.
2014-02-13

5
Struktura wynagrodzeń według zawodów (notatka informacyjna)
(październik 2012 r.)
2013-12-23

6
Kwoty bazowe od 1999 r.

7
Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń
2008-08-29

8
Emerytury i renty
w 2012 r.
2013-12-02


Aktywność ekonomiczna. Popyt na pracę

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Wybrane tablice dotyczące aktywności ekonomicznej ludności – wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r.
2013-10-07

2
Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności
(monitoring rynku pracy - IV kwartał 2013 r.)
2014-03-25

3
Aktywność ekonomiczna ludności Polski (aneks)
(I,II,III kwartał 2008 r. w przeliczeniu na PKD 2007)
2009-05-22

4
Aktywność ekonomiczna ludności Polski
(III kwartał 2013 r.)
2014-01-30

5
Aktywność ekonomiczna ludności Polski
(lata 2010- 2012)
2014-02-05

6
Przejście z pracy na emeryturę
2013-09-06

7
Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r.
2011-02-08

8
Popyt na pracę
(monitoring rynku pracy - IV kwartał 2013 r.)
2014-03-25

9
Popyt na pracę
w 2012 r.
2013-06-27

10
Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy
2011-12-22

11
BAEL – dane za lata 2010, 2011 oraz I-II kw. 2012 r. po przeliczeniu z uwzględnieniem NSP 2011
2012-12-31


Warunki pracy. Wypadki przy pracy

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Warunki pracy
w 2012 r.
2013-06-14

2
Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą
2014-03-21

3
Wypadki przy pracy
Wypadki przy pracy w 2013 r. (monitoring rynku pracy)
2014-03-13

4
Wypadki przy pracy - publikacja roczna
w 2012 r.
2013-10-31

 

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS