GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

ZOBACZ TAKŻE:


Przedsiębiorstwa niefinansowe

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób
(2012 r. - wyniki wstępne)
2013-10-16

2
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych
(Rok 2012)
2014-01-29

3
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r.
(Notatka informacyjna)
2013-12-23

4
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym
w 2012 r.
2013-12-23

5
Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2011 roku
(wyniki wstępne)
2013-04-30

6
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2006
2007-12-18

7
Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności
(wyniki wstępne)
2013-12-17

8
Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości
2013-11-29

9
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych (wyniki wstępne)
(2012 r.)
2013-10-31

10
Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2012 r.
2013-12-13

11
Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych
(I-VI 2013 r.)
2013-10-15

12
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
Wyniki wstępne - w 2013 roku.
2014-03-21

13
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych według województw (wg PKD 2007)
(I-XII 2013 r.)
2014-03-25

14
Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2012 r.
2014-01-29

15
Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2011 r.
(Notatka informacyjna)
2013-01-29

16
Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2007-2011
2013-06-19

17
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku
(notatka informacyjna)
2013-05-31

18
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2011 r.
2012-05-15


Przedsiębiorstwa finansowe

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego
(rok 2012)
2013-07-11

2
Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych
(rok 2012)
2013-07-03

3
Działalność przedsiębiorstw leasingowych
Wyniki wstępne - rok 2012
2013-09-10

4
Wyniki finansowe domów i biur maklerskich
(rok 2009)
2010-06-18

5
Wyniki finansowe banków
2014-04-04

6
Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
(rok 2012 )
2013-11-08

7
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń
Wyniki wstępne - 2013 rok
2014-04-01

8
Wyniki finansowe biur/domów maklerskich w 2005 r. - korekta
2007-06-19

9
Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych
(aneks- 2012 r.)
2013-10-28

10
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych
(I półroczu 2013 roku)
2013-10-25

11
Polski rynek ubezpieczeniowy
w 2012 r.
2013-12-30

12
Towarzystwa ubezpieczeniowe 2006-2007
2008-12-15

13
Monitoring banków 2012
2013-12-23


Zmiany strukturalne grup podmiotów

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2013 r.
2014-02-21

2
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2011 roku
2013-05-29


Inne

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym
2009-05-26

2
Wyniki finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
(2003 r.)
2004-11-25

 

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS