GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

ZOBACZ TAKŻE:


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Migracje zagraniczne ludności
2013-10-28

2
Wybrane tablice dotyczące źródeł utrzymania gospodarstw domowych – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 (część II)
2014-04-04

3
Wybrane tablice dotyczące gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 (część II)
2014-04-04

4
Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Część I. Ludność
2013-12-13

5
Wybrane tablice z migracji wewnętrznych ludności na pobyt czasowy
2013-12-13

6
Wybrane tablice dotyczące źródeł utrzymania ludności
2013-11-07

7
Wybrane tablice dotyczące osób niepełnosprawnych
2013-11-07

8
Wybrane tablice dotyczące gospodarstw domowych i rodzin. Część I
2014-03-20

9
Wybrane tablice dotyczące gospodarstw domowych i rodzin. Część II
2014-03-20

10
Wybrane tablice dotyczące aktywności ekonomicznej ludności. Część 1
2013-10-07

11
Wybrane tablice dotyczące aktywności ekonomicznej ludności. Część 2
2013-12-31

12
Zamieszkane budynki.
2013-07-03

13
Wybrane tablice dotyczące emigracji na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy - Część III
2013-06-24

14
Wybrane tablice dotyczące emigracji na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy - Część II
2013-06-12

15
Wybrane tablice dotyczące emigracji na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy - Część I
2013-06-04

16
Mieszkania
2013-05-29

17
Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna
2013-04-09

18
Przynależność narodowo-etniczna ludności
2013-01-29

19
Ludność w gminach. Stan w dniu 31 marca 2011 r.
2012-07-26

20
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników
2012-07-26

21
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych
2012-03-22

22
Wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
2011-12-22

23
Aktywność ekonomiczna ludności Polski
2013-12-10

24
Wybrane tablice dotyczące migracji wewnętrznych ludności w latach 2002-2011
2014-02-25

25
Dojazdy do pracy w Polsce
2014-03-21


Ludność

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Ludność - bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP 2011.
Stan w dniu: 30.06.2010 r. 31.12.2010 r. 30.06.2011 r. 31.12.2011 r.
2012-10-08

2
Ludność w gminach według stanu w dniu 31.12.2011 r. – bilans opracowany w oparciu o wyniki NSP’2011
2012-08-13

3
Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski
w 2011 r.
2012-01-27

4
Rocznik Demograficzny 2013
2013-11-08

5
Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym.
Stan w dniu 30 VI 2013 r.
2013-10-30

6
Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym.
Stan w dniu 31 XII 2012 r.
2013-06-05

7
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.
2013-07-26

8
Struktura ludności
(urodzenia, małżeństwa, zgony)
2010-11-03

9
Ludność i powierzchnia Warszawy w latach 1921-2008
2009-04-27

10
Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984-2006
2008-01-30

11
Dzieci w Polsce w 2008 roku. Charakterystyka demograficzna
(notatka informacyjna)
2009-11-19

12
Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski
do 2013 r.
2014-01-30

13
Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym
(Stan w dniu 30 VI 2011 r.)
2013-01-10


Prognoza ludności

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Prognoza ludności na lata 2008-2035
2008-07-01

2
Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 - 2035
2011-07-11

3
Prognoza ludności na lata 2008-2035
(publikacja)
2009-02-09

4
Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035
(Notatka informacyjna)
2008-07-25

5
Prognoza gospodarstw domowych na lata 2008-2035
2010-09-20

6
Prognoza gospodarstw domowych na lata 2008-2035
(Notatka informacyjna)
2010-08-24

7
Monitoring wyników prognozy dla 2010 r.
2011-12-01


Trwanie życia

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Trwanie życia
2013-07-31

2
Trwanie życia
(Rok 2012)
2013-08-05


Migracje ludności

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r.
2008-12-23

2
Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2012
(tablice)
2013-10-07

3
Metoda szacunku liczby osób (stałych mieszkańców Polski) przebywających czasowo za granicą w latach 2002-2008
2010-03-08

4
Główne kierunki emigracji i imigracji w latach 1966-2008
2010-07-14

5
Poprawa jakości i dostępności statystyki migracji zagranicznych
2009-09-04

6
Baza Eurostat-u w zakresie statystyki migracji i azylu
2011-05-31

7
System badań migracji zagranicznych w Polsce
2011-06-01

8
Strumienie migracyjne (imigracja i emigracja) trwające co najmniej 12 miesięcy w latach 2009-2011
2013-10-24

 

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS