GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Do wydruku

A A A


 Kalendarium w kwietniu 2014 r.

 

Zobacz także:
» Komunikaty i obwieszczenia
» Wyniki wstępne

 

KALENDARIUM
publikacji podstawowych wielkości i wskaźników
w kwietniu 2014 r.


1 kwietnia, wtorek godz. 14:00

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE

 • Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 r.

4 kwietnia, piątek godz. 14:00

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE

 • Wyniki finansowe banków w 2013 r.

9 kwietnia, środa     godz. 14:00  

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE

 • Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-II 2014 r.

15 kwietnia, wtorek   godz. 14:00

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE

 • Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Komunikat Prezesa GUS

 • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.
 • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2014 r. w stosunku do IV kwartału 2013 r.
 • Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2014 r. w stosunku do IV kwartału 2013 r.
 • Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2014 r. w stosunku do marca 2008 r.

16 kwietnia, środa   godz. 14:00

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE

 • Przeciętne zatrudnienie  i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2014 r.

Komunikat Prezesa GUS

 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2014 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2014 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w I kwartale 2014 r.
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w I kwartale 2014 r.

Notatka informacyjna

 • Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2013 r.
 • Informacja w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2012-2013

Komunikat Prezesa GUS

 • Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2010-2013
 •  Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2008-2013

17 kwietnia, czwartek godz. 14:00

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE

 • Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu 2014 r.
 • Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2014 r.

18 kwietnia, piątek godz. 14:00

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE

 • Budownictwo mieszkaniowe  I-III 2014 r.
 • Ceny produktów rolnych w marcu 2014 r.

23 kwietnia, środa  godz. 14:00

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE

 • Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2014 r.

25 kwietnia, piątek godz. 14:00

Informacja sygnalna

 • Koniunktura konsumencka. Kwiecień 2014 r.

28 kwietnia, poniedziałek      godz. 14:00

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE

 • Gospodarka morska w Polsce w 2013 r.

30 kwietnia, środa   godz. 14:00

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE

 • Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2012 r.

Informacja sygnalna

 • Wstępna ocena przezimowania upraw w 2014 r.

 

PUBLIKACJE Z PLANU WYDAWNICZEGO GUS,
KTÓRE UKAŻĄ SIĘ W KWIETNIU 2014 R.


 1. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju – I kwartał 2014 a)
 2. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw  2013 b)
 3. Biuletyn Statystyczny Nr 3/2014 a)
 4. Ceny w gospodarce narodowej – marzec 2014 r. b)
 5. Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – luty 2014 r. b)
 6. Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych - marzec  2014 r. b)
 7. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach (lata 2000-2014) – kwiecień 2014 r. b)
 8. Wiadomości Statystyczne Nr 4/2014 a)
 9. Polska w Unii Europejskiej  2014 a)
 10. Aktywność ekonomiczna ludności Polski – IV kw. 2013 r. c)
 11. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2013 a)
 12. Nakłady i wyniki przemysłu – I-IV kw. 2013 r. a)
 13. Wyniki produkcji roślinnej w 2013 r. c)
 14. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2013 r. c)
 15. Kościół katolicki w Polsce 1991-2011, Rocznik statystyczny c)
 16. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
  Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna c)
 17. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
  Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna.
  Część II Gospodarstwa domowe c)
 18. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
  Dojazdy do pracy c)
 19. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
  Migracje wewnętrzne ludności c)
 20. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
  Warunki mieszkaniowe gospodarstw  domowych i rodzin c)

a) książka, Internet
b) Internet
c) książka, CD-ROM, Internet

 

 

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS