GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Do wydruku

A A A


 

PROWADZISZ WYMIANĘ HANDLOWĄ Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ?
ZAPOZNAJ SIĘ Z SYSTEMEM INTRASTAT!

 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza nałożenie nowego obowiązku sprawozdawczego na podmioty prowadzące wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek ten polega na dokonywaniu przez podmiot zgłoszeń INTRASTAT, czyli na przekazywaniu organom celnym, w wymaganej formie i w określony sposób, informacji na temat obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty.

System INTRASTAT obowiązuje w Polsce od 1 maja 2004 r.

SPIS TREŚCI:

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE INTRASTAT
 2. PODSTAWA PRAWNA SYSTEMU INTRASTAT
 3. WZORY DEKLARACJI INTRASTAT
 4. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ INTRASTAT 
 5. ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA INTRASTAT 
 6. ADRES KOMÓRKI DO ZGŁOSZEŃ INTRASTAT  
 7. WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ 
 8. ALFABETYCZNY WYKAZ KRAJÓW 
 9. KODY RODZAJÓW TRANSPORTU
 10. KODY RODZAJÓW TRANSAKCJI
 11. WARUNKI DOSTAW WG INCOTERMS 2010 
 12. NOMENKLATURA SCALONA 
 13. OPISOWA WERSJA NOMENKLATURY SCALONEJ 2014  
 14. NOMENKLATURA SCALONA 2013/2014 - KLUCZ PRZEJŚCIA  

 

Zajrzyj również na stronę internetową Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/?const=2&lang=pl


UWAGA!

1. Na rok 2014 ustalone są następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

 • próg podstawowy:

dla przywozu 1.500.000 zł
dla wywozu 1.500.000 zł

 • próg szczegółowy:

dla przywozu 42.000.000 zł
dla wywozu 76.000.000 zł

 

2. Nomenklatura Scalona (patrz pkt XIII) ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej NR L 290 z dnia 31.10.2013 r.) i klucze przejścia (patrz pkt. XV).

 

3. Od dnia 1 lutego 2011 r. organem celnym właściwym w sprawach zgłoszeń INTRASTAT jest Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie.

Zgłoszenia INTRASTAT należy przesyłać na adres:

Izba Celna w Szczecinie
Wydział INTRASTAT
Lubieszyn
72-002 Dołuje
telefon: 91 425-16-92, 91 425-16-99, 91 425-16-33, 91 425-16-87
fax: 91 425-16-73
e-mail: intrastat.ic-szczecin@szc.mofnet.gov.pl


Ponadto Izba Celna w Szczecinie przejmuje sprawy wezwań, upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej dotyczące zgłoszeń INTRASTAT.

Więcej informacji na stronie internetowej www.ic-szczecin.pl.

4. Od 1 lipca 2013 r. - Chorwacja należy do UE jako 28 członek wspólnoty.


Ogólnopolski całodobowy HELP DESK INTRASTAT prowadzony przez Wydział Wsparcia Systemów Centralnych HELP DESK w Izbie Celnej w Katowicach od 01.02.2014 r. zmienił numer telefonu do infolinii dla m.in. systemu INTRASTAT.

Adres:
Izba Celna w Katowicach - Wydział Wsparcia Systemów Centralnych HELP DESK
ul. Bielska 47a
43-400 Cieszyn
Numer telefonu: 33 483 20 55, fax: 33 483 20 55

Adres e-mail: helpdesk.intrastat@kat.mofnet.gov.pl

Do zadań HELP DESKU INTRASTAT należy udzielanie pomocy w zakresie informatycznych i merytorycznych spraw związanych z obowiązkiem dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS