GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

ZOBACZ TAKŻE:


Wskaźniki cen

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja)
Tabele

2
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych
Wyniki wstępne
2014-04-15

3
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw
Wyniki wstępne - IV kwartał 2013 r.
2014-02-28

4
Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)
Tabele
2014-03-17

5
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w roku 2013 (2010=100) oraz w latach 2009-2012 (2005=100) i w latach 1996-2008 (1995=100)
Tabele

6
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej
Wyniki wstępne - luty 2014 r.
2014-03-19


Ceny

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Ceny w gospodarce narodowej
Publikacja - Luty 2014 r.
2014-03-28

2
Ceny w gospodarce narodowej w grudniu 2009 r.
Publikacja - ceny w gospodarce narodowej w grudniu 2009 r. oraz dane za 2009 r.
2010-11-02

3
Ceny w gospodarce narodowej
Publikacja - rok 2012
2013-08-28

4
Ceny produktów rolnych
Wyniki wstępne - luty 2014 r.
2014-03-19

5
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych
Publikacja - styczeń 2014 r.
2014-03-25

6
Analiza zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu terytorialnym
Notatka - I półrocze 2009 r.
2009-10-23

7
Zmiany cen żywności i napojów bezalkoholowych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy
Notatka - wrzesień 2007
2007-10-23


Handel

↑↓ 
Lp.
↑↓ Tytuł dokumentu ↑↓ Data   Archiwum
1
Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów
Wyniki wstępne, I-II 2014 r.
2014-04-09

2
Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów (wyniki ostateczne)
Notatka, I-XII 2012 r.
2013-07-29

3
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013
Publikacja
2013-10-28

4
Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2012 r.
Publikacja
2013-08-30

5
Handel zagraniczny
Publikacja kwartalna - I-IX 2013 r.
2013-12-31

6
Handel zagraniczny
Publikacja roczna - styczeń-grudzień 2012 r.
2013-08-28

7
Rynek wewnętrzny w 2012 r.
Publikacja
2013-10-03

8
Ruch graniczny oraz przepływy towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski
Publikacja - rok 2012
2013-08-19

9
Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca
Wyniki wstępne - rok 2012
2013-08-30

10
Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski
IV kwartał 2013 roku
2014-02-20

 

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS