GUS
GUS
  »  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań  »  Narodowe spisy powszechne 2002

Migracje zagraniczne ludności 2002

PDF: Pobierz (4266,43 KB)
XLS: Pobierz (1721,50 KB)
ZIP: Pobierz (4328,44 KB)

Data publikacji: 2004-02-16
Przekroje: województwa, miasta, wieś.
 

Opis:

Informacje o przemieszczeniach ludności na pobyt stały i czasowy za granicę oraz z zagranicy; migracje krótko i długookresowe. Rozmiary, struktura, intensywność migracji oraz kierunki zagranicznych ruchów migracyjnych ludności.

Obszerna charakterystyka demograficzna i społeczna ludności przybyłej na pobyt stały z zagranicy do Polski w latach 1989-2002. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna imigrantów, tj. osób przybyłych do Polski na pobyt czasowy z zagranicy oraz emigrantów, tj. osób przebywających czasowo za granicą - według płci, wieku, stanu cywilnego, poziomu wykształcenia, aktywności ekonomicznej, źródeł utrzymania, a także dane o gospodarstwach domowych i rodzinach wybranych grup osób migrujących.

Ponadto informacje o zasobach i migracyjnych (w tym cudzoziemcach) w Polsce, tj. ludności pochodzenia niepolskiego (według kraju urodzenia i obywatelstwa) wraz z charakterystyką demograficzno-społeczną tych osób, tj. według pici, wieku, stanu cywilnego i poziomu wykształcenia.

Dodatkowo wybrane dane uzyskane w badaniu migracji długookresowych (Ankieta Migracyjna towarzysząca spisowi ludności 2002), dotyczące przyczyn mobilności i planów migracyjnych osób.

« powrót


Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36