Strona główna  | Kontakt  | Mapa serwisu  | BIP Biuletyn Informacj Publicznej  | RSS  | Wersja Tekstowa (WAI)  | English English Version
GUS - Główny Urząd Statystyczny

Do wydruku

A A A

Średnia krajowa cena skupu pszenicy


Opis metodologiczny

Obliczana jest w oparciu o  miesięczne dane o ilości i wartości skupu pszenicy, uzyskane z  miesięcznego "Meldunku o skupie ważniejszych produktów rolnych" (R-10), sporządzonego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów rolnych.

Na podstawie miesięcznych informacji obliczana jest przeciętna cena skupu pszenicy (PN) w danym półroczu, jako iloraz wartości i ilości skupionej w danym półroczu pszenicy, wg wzoru:

  PN = suma  Wn / suma qn

gdzie:

PN - średnia cena pszenicy w badanym półroczu;

Wn - wartość pszenicy skupionej w miesiącu n;

qn - ilość pszenicy skupiona w  miesiącu n;

Cena ta stanowi podstawę do ustalania czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.

 

Pojęcia związane:

Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości)

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych
Ewa Machowina
nr telef. (22) 608-30-21
e-mail  E.Machowina@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2013 GUS