Główny Urząd Statystyczny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku)

Opis metodologiczny

Stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą.

 

Pojęcia związane:


Miejsca, formy i terminy ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości) obwieszczeń Przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku)


Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych
Teresa Żelazny
nr telef. (22) 608-33-84
e-mail  T.Zelazny@stat.gov.pl

  Zawartość serwisu

  Główny Urząd Statystyczny
  00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208, tel.: centrala: 22 608 30 00
  Informatorium:  22 608 31 64 do 68, 22 608 31 61
  Automatyczna informacja statystyczna: 22 608 31 35, 22 608 31 36
  Copyright © 1995-2011 GUS