GUS - Główny Urząd Statystyczny

Do wydruku

A A A

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu
oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2014 r.

Publikacja w formacie
PDF: Pobierz (499,03 KB)
Data publikacji: 2014-04-17

Wyszczególnienie

II 2014

III 2014

I-III 2014

I 2014= =100

analogiczny okres 2013=100

II 2014=
=100

XII 2013= =100

I-III 2013= =100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

99,9

98,6

98,7

99,8

99,7

98,8

   Górnictwo i wydobywanie 

99,1*

90,8*

90,4

97,8

97,6

91,1

   Przetwórstwo przemysłowe

99,9

98,8

98,9

99,9

99,7

99,0

   Wytwarzanie i zaopatrywanie   w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,1

100,8

100,9

100,1

100,7

100,8

   Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

99,9*

100,7*

100,8

100,2

100,8

100,8

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

99,8

98,4

98,4

99,9

99,5

98,4

a) Nazwa skrócona według PKD 2007
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

 

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2014 r. były o 0,2% niższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 2,2%), w tym w górnictwie rud metali – o 6,3% przy wzroście cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 0,4%. Spadek cen zanotowano również w przetwórstwie przemysłowym (o 0,1%), w tym największy w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,4%). Spadły także ceny m.in. produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,6%), wyrobów z metali (o 0,4%), artykułów spożywczych (o 0,3%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,2%), urządzeń elektrycznych, mebli, wyrobów tekstylnych, skór i wyrobów skórzanych (po 0,1%).Archiwum publikacji

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS