GUS - Główny Urząd Statystyczny

Do wydruku

A A A

Pogłowie trzody chlewnej według stanu w końcu listopada 2013 r. 1

Publikacja w formacie
PDF: Pobierz (246,83 KB)
XLS: Pobierz (46,00 KB)
ZIP: Pobierz (226,39 KB)
Data publikacji: 2014-01-30

Według wstępnych danych pogłowie trzody chlewnej końcu listopada 2013 r. liczyło 10994,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku  spadek  o 1,2 %. Zmniejszyła się liczebność większości  grup struktury stada trzody chlewnej, przy czym najgłębiej spadła populacja pogłowia trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej  o 5,7%, w tym loch prośnych  (o 5,8 %).  Odnotowano natomiast wzrost pogłowia trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 1,5 %).

W stosunku do listopada 2012 r. w strukturze pogłowia trzody chlewnej ogółem
– zmniejszył się udział prosiąt, warchlaków oraz trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów, w tym macior,
– zwiększył  się udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój (tuczników).


1 Źródło informacji stanowiły:
–  uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia trzody chlewnej i produkcji żywca wieprzowego, 
przeprowadzonego na próbie ok. 30 tys. gospodarstw indywidualnych  utrzymujących trzodę chlewną,,
–  dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).Archiwum publikacji

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS