Główny Urząd Statystyczny

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 21 stycznia 2013 r.

  w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2012 r.

 

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187) ogłasza się, że według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2012 r. wyniosła 92,49 zł za 1 dt.Zawartość serwisu

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium:  (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS