Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

FORMULARZE

On line

PDF

Symbol formularza

Nazwa formularza

Rok
PBSSP

Symb. bad. z
PBSSP

Często
tliwość

Wpływ zgodnie z PBSSP

Od

Do

Z-10

Sprawozdanie o warunkach pracy

2013

1.23.09

rok

raz w roku do 15 stycznia 2014 r. z danymi za rok 2013

02-01-2014

15-01-2014

Z-KS

Karta statystyczna strajku

2014

1.23.11

incydent

do 3. dnia roboczego po zakończeniu strajku

02-01-2014

16-01-2015

Z-KW

Statystyczna karta wypadku

2014

1.23.10

incydent

po zatwierdzeniu protokółu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, część II karty uzupełniająca, nie później niż z upływem 6 miesięcy

19-01-2014

30-06-2015

Lista osób do kontaktu w sprawach sprawozdań:
Z-10     http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/spr/spr_gdansk_Z-10.pdf
Z-KS    
http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/spr/spr_gdansk_Z-KS.PDF
Z-KW    http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/spr/spr_gdansk_Z-KW.pdf

Lista osób do kontaktu w razie problemów ze sprawozdawczością elektroniczną:
http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/el_pomorskie.htm

 

« powrót


Urząd Statystyczny w Gdańsku
80-434 Gdańsk ul.Danusi 4, tel. 58 768 31 00, fax 58 768 32 70,  e-mail: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl
Copyright © 1995-2013 GUS