Rocznik statystyczny województwa pomorskiego 2007

Objętość: 328 stron, format B5, cena 27,00 zł

Publikacja ta prezentuje szeroki zestaw tematów charakteryzujących poziom życia ludności oraz stan gospodarki i środowiska naturalnego województwa. Zakres i układ tematyczny rocznika nie uległ poważniejszym zmianom. Z nowych tematów umieszczono: wyniki wyborów województwie pomorskim do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dniu 21.X.2007 r., wyniki wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2006 r.

Zamknij okno