Główny Urząd Statystyczny

Wersja do wydruku

A A A

Bank Danych Lokalnych

 • na podstawie zarządzenia wewnętrznego nr 20 Prezesa GUS z dnia 30 listopada 2007 r. Centrum uczestniczy w pracach podzespołu tematycznego ds. identyfikacji potrzeb odbiorców w ramach Grupy Roboczej nr 7 ds. Banku Danych Lokalnych.
 • w celu rozpoznania zapotrzebowania na dane statystyczne i stopnia ich wykorzystywania przez władze lokalne w całej Polsce, Centrum wykonało badania ankietowe:
  • czerwiec 2007 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  • styczeń – marzec 2008 r. na terenie 4 województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego
   i wielkopolskiego.
 • we wrześniu 2008 r. przygotowano „Raport z realizacji projektu Banku Danych Lokalnych (BDL)”, przedstawiony następnie na posiedzeniu Prezydium Kolegium GUS 13 października 2008 r.
 • Centrum uczestniczy nadal w ramach Grupy Roboczej w pracach związanych z testowaniem serwisu oraz promocją Banku Danych Lokalnych.

« powrót


Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, tel. 52 366 93 90, fax 52 366 93 56, e-mail: SekretariatUSbdg@stat.gov.pl
1995 - 2009 © Wszelkie prawa zastrzeżone