TERYT > Przeglądanie TERYT

 
POLSKA Schemat wyświetlanych danych to: NAZWA JEDNOSTKI (KOD TERYTORIALNY). Wyjątek stanowią miejscowości, które w nawiasie mają rodzaj miejscowości. Identyfikator miejscowości można odnaleźć klikając na nazwę gminy, do której ta miejscowość należy.