Instrukcja korzystania z BIP Instrukcja korzystania z BIP
niepełnosprawni wersja tekstowa strony (WAI)Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wykonujący swoje zadania przy pomocy służb statystyki publicznej.

Służby statystyki publicznej stanowią: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, podlegli mu dyrektorzy szesnastu urzędów statystycznych oraz jednostki obsługi statystyki publicznej utworzone na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Główny Urząd Statystyczny jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
Wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego