Główny Urząd Statystyczny | BIP Biuletyn Informacj Publicznej

Dzienniki Urzędowe

2014


Opublikowano Pozycja Tytuł Format Rozmiar
07-01-2014 1 Zarządzenie nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego Adobe PDF
XAdES
59,28 KB
242,01 KB
23-01-2014 2 Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2013 r. Adobe PDF
XAdES
148,69 KB
171,58 KB
23-01-2014 3 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2013 r. Adobe PDF
XAdES
150,09 KB
164,93 KB
23-01-2014 4 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2013 r. Adobe PDF
XAdES
148,57 KB
163,17 KB
14-02-2014 5 Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2013 r. Adobe PDF
XAdES
112,63 KB
168,25 KB
24-02-2014 6 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2014 r. Adobe PDF
XAdES
138,52 KB
172,59 KB
24-02-2014 7 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2014 r. Adobe PDF
XAdES
145,25 KB
169,81 KB
24-02-2014 8 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2013 r. Adobe PDF
XAdES
137,10 KB
164,04 KB
24-02-2014 9 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2013 r. Adobe PDF
XAdES
111,93 KB
167,52 KB
20-03-2014 10 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2014 r. Adobe PDF
XAdES
46,80 KB
169,46 KB
20-03-2014 11 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2014 r. Adobe PDF
XAdES
47,31 KB
171,90 KB
03-04-2014 12 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartaly 2013 r. Adobe PDF
XAdES
109,35 KB
170,81 KB
07-04-2014 13 Zarządzenie nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego Adobe PDF
XAdES
125,56 KB
236,42 KB
15-04-2014 14 Zarządzenie nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Poznaniu Adobe PDF
XAdES
71,77 KB
405,69 KB
18-04-2014 15 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2014 r. Adobe PDF
XAdES
47,37 KB
172,85 KB
18-04-2014 16 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2014 r. Adobe PDF
XAdES
110,47 KB
165,04 KB
18-04-2014 17 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiortw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2014 r. Adobe PDF
XAdES
110,02 KB
221,98 KB

 

Archiwum Dziennika Urzędowego GUS:


2013  |   2012  |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |   2006   |   2005   |   2004   |   2003   |   2002   |   2001   |

« powrót