Strona główna  »  REGON

Wersja do wydruku

A A A

Wydawanie zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON

Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym jest udostępniana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Udostępnienie danych na stronie internetowej GUS jest potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON.

Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru REGON osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym REGON, nie później niż w terminie 7 dni  roboczych od dnia otrzymania żądania. Przy czym wniosek RG-1 o pierwszy wpis do rejestru REGON, który zostanie przekazany do urzędu statystycznego uznaje się za żądanie wydania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON podmiotu, którego wniosek dotyczy.

Osoby wpisane do rejestru REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG-1 otrzymują informację o numerze identyfikacyjnym REGON za pomocą wyszukiwarki CEIDG. W przypadku konieczności posiadania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wskazane osoby są zobowiązane do złożenia żądania wydania zaświadczenia w urzędzie statystycznym właściwym ze względu na adres zamieszkania.

Informacje wprowadził(a): Alicja Koszela
Autor: Renata Bartuszek (Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów GUS)
Data ostatniej modyfikacji: 17-01-2012

« powrót