Strona główna

Wersja do wydruku

A A A

Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju TERYT

     Baza rejestru TERYT

      Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju

 

Z bazy TERYT udostępniane są do pobrania (w postaci plików predefiniowanych) następujące katalogi: 

  • TERC (wykaz jednostek podziału terytorialnego) wg stanu na 01.01.2014 r.

  • SIMC (wykaz miejscowości) wg stanu na 01.01.2014 r.

  • ULIC (wykaz ulic) aktualizowany codziennie,

  • WMRODZ (wykaz symboli i nazw rodzajów miejscowości) wg stanu na 28.02.2013 r. 

 

Użytkownicy we własnym zakresie dostosowują katalogi do swoich potrzeb.

Więcej informacji opisowych odnośnie poszczególnych systemów i ich aktualizacji znajduje się w części Zakres rejestru.


Zakres rejestru

Zasady udostępniania danych z rejestru TERYT


Zestawienie jednostek podziału terytorialnego - stan w dniu 01.01.2014 r.

Wyszczególnienie

Jednostki podziału terytorialnego

Miasta

Jednostki pomocnicze

powiaty

miasta na
prawach powiatu

gminy

ogółem

w tym w gminach
miejsko-wiejskich

dzielnice

delegatury

ogółem

miejskie

wiejskie

miejsko-
wiejskie

POLSKA

314

66

2479

305

1566

608

913

608

18

19

Dolnośląskie

26

4

169

36

78

55

91

55

-

5

Kujawsko-pomorskie

19

4

144

17

92

35

52

35

-

-

Lubelskie

20

4

213

20

170

23

43

23

-

-

Lubuskie

12

2

83

9

41

33

42

33

-

-

Łódzkie

21

3

177

18

133

26

44

26

-

5

Małopolskie

19

3

182

14

121

47

61

47

-

4

Mazowieckie

37

5

314

35

228

51

86

51

18

-

Opolskie

11

1

71

3

36

32

35

32

-

-

Podkarpackie

21

4

160

16

109

35

51

35

-

-

Podlaskie

14

3

118

13

78

27

40

27

-

-

Pomorskie

16

4

123

24

81

18

42

18

-

-

Śląskie

17

19

167

49

96

22

71

22

-

-

Świętokrzyskie

13

1

102

5

71

26

31

26

-

-

Warmińsko-mazurskie

19

2

116

16

67

33

49

33

-

-

Wielkopolskie

31

4

226

19

116

91

110

91

-

5

Zachodniopomorskie

18

3

114

11

49

54

65

54

-

-

 

Raport porównania wykazu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego - stanu na 01-01-2014 r. ze stanem 01-01-2013 r.

Liczba miejscowości wiejskich według województw (stan na 01-01-2014 r.)

Informacje wprowadził(a): Alicja Koszela
Autor: Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów GUS
Data ostatniej modyfikacji: 03-01-2014

« powrót